Parodontologija

Parodontologija je grana dentalne medicine koja se bavi bolestima mekih tkiva i potpornog aparata zuba. Nastanak bolesti parodonta je multikauzalan, stoga terapija obuhvaća niz zahvata na desnima i kosti u kojoj je položen zub. Degenerativne promjene nastaju kao posljedica općih poremećaja u organizmu (avitaminoze, hormonalni poremećaji, alergije) ili kao posljedica lokalnih podražaja (meke naslage, zubni kamenac, poremećaj međučeljusnih odnosa zbog prekinutog zubnog niza ili ortodontskih anomalija, škripanje zuba, loši ispuni ili protetski nadomjesci). Osim uklanjanja mekih i tvrdih naslaga na zubima, u terapiji se koristimo i mikrokirurškim zahvatima kojima nadomještamo izgubljenu kost. Uz pravilnu oralnu higijenu i eliminiranjem čimbenika koji su doveli do bolesnih stanja možemo spriječiti gubitak zubi.

  • Inicijalna parodontološka terapija
  • Struganje i poliranje korijena
  • Uklanjanje tvrdih i mekih zubnih naslaga
  • Upute o oralnoj higijeni i individualno savjetovanje
  • Izrada parodontnih splintova
  • Fiksacija zuba Ribbond trakom