Oralna kirurgija

Najčešći kirurški zahvati su vađenje zuba, zaostalih korijena, apikotomija, ugradnja implantata. Zahvati se vrše u lokalnoj anesteziji, a uz suvremene metode i medikamentoznu lokalnu i opću terapiju postoperativna bol je svedena na minimum.

  • Vađenje zuba
  • Separacija korijena
  • Vađenje umnjaka
  • Apikotomija
  • Alveotomija
  • Vođena koštana regeneracija
  • Augmentacija kosti
  • Ugradnja implantata