E-max

E-max je moderan i inovativan sustav koji pokriva cjelokupan spektar indikacija pune keramike od tankih faseta do mostova. Restauracije su visoko estetske i imaju izrazitu mehaničku čvrstoću koja se u takvim krunicama postiže se procesom izrade pod visokim tlakom.

Mogućnosti postizanja boje su neograničene, kroz e-max krunicu svjetlost prolazi kao kroz prirodni zub i potpuno je biokompatibilna. Krunica napravljena od e-max Press keramike može se koristiti za nadoknadu bilo kojeg zuba u usnoj šupljini. Priprema za takvu krunicu je precizna preparacija bataljka, a sama izrada je laboratorijski zahtjevna, tako da je i konačna cijena viša.